Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 1996 - Continues Professor

    Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

  • Doctorate Prematüre sorunları

  • Postgraduate High risk newborn

  • Doctorate Prematüre bebek yönetimi

  • Postgraduate yüksek riskli yenidoğanlar

  • Postgraduate Neonatal resusitation

  • Doctorate Ventilasyon

  • Postgraduate Yenidoğan sarılıkları