Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim A.B.D., Turkey

 • 2018 - 2021 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Computer Education and Instructional Technology, Turkey

 • 2014 - 2018 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Educatıon, Department Of Computer And Educatıon Technologıes Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk ve teknoloji ile öz-yönelimli öğrenmenin başarı, performans ve algılanan öğrenmeye etkisi

  Sakarya University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Computer Education and Instructional Technology

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022TONI-4 Uygulayıcı Sertifikası

  Measurement and Evaluation , Gebze Teknik Üniversitesi