Biyografi

Doç. Dr. M. Serhat Öztürk Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünde 13 yılı aşkın süredir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Kuşaklararası ilişkiler, gençlik ve aile, dijital çağ ve aile, dijital şiddet, dezavantajlı gruplar gibi konularda birçok akademik çalışma yapan ve dersler veren Doç. Dr. M. Serhat Öztürk; bu çalışmalarının yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Müdür Yardımcısı olarak görev almakta ve kariyer geliştirme, planlama ve yönetimi konusunda çeşitli seminerler ve eğitimler vermektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesinde okuyan bütün öğrencilerin aldığı bir ders olan SEC 500 Kariyer Geliştirme, Planlama ve Yönetimi dersinin sorumluluğunu üstlenmektedir.

Verdiği diğer dersler:

Lisans: Aile ve Tüketici Bilimlerine Giriş, Gençlik ve Aile, İnsan Kaynakları Yönetimi

Yüksek Lisans: Verimlilik İlkeleri, Gençlik ve Aile, Gençlik ve Dijital Çağ

Doktora: Aile içi Şiddet, Kadın ve Girişimcilik

Eğitim Bilgileri

Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Ve Tüketici Bilimleri , Türkiye 2012 - 2016
Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Ve Tüketici Bilimleri , Türkiye 2009 - 2012
Lisans, Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye 2003 - 2007

Yaptığı Tezler

Doktora, AİLELERDE NESİLLER ARASI NORMATİF DAYANIŞMA ARAŞTIRMASI, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 2016
Yüksek Lisans, Tek ebeveynli ailelerin yaşadıkları ekonomik güçlüklerin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 2012

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Aile ve Tüketici Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 2021 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 2018 - 2021
Araştırma Görevlisi Dr., Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 2016 - 2018
Araştırma Görevlisi Dr., Krakow AGH University of Science and Technology, İnsan Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji, 2017 - 2017
Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 2010 - 2016
Araştırmacı, Krakow AGH University of Science and Technology, İnsan Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji, 2014 - 2015

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Başkan Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 2018 - 2021

Verdiği Dersler

Kariyer Geliştirme, Planlama ve Yönetimi, Lisans, 2022 - 2023

Yönetilen Tezler

Öztürk M. S., Gençlerde Toplumsal Cinsiyet Tutumu ve İnternet Bağımlılığının Dijital Flört Şiddeti Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans, G.KAPLAN(Öğrenci), 2021

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

HAZER O., ÖZTÜRK M. S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Finansal Tatmin ve Yaşam Tatmini Türkiye Örneği, 2016 - 2017
HAZER O., ÖZTÜRK M. S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ailelerde Nesiller Arası Normatif Dayanışmanın İncelenmesi, 2016 - 2017
ŞENER A., ÇİÇEK B., GÜREL B., COŞKUNER S., ÖZTÜRK M. S., GÜRSOY N., BUĞDAY E. B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Finansal Okuryazarlık ve Paraya İlişkin Tutum: Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama, 2015 - 2016
ÖZTÜRK M. S., HAZER O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ergenlerin Büyük Ebeveynleri ile Birlikte Yaptıkları Aktivitelerin İncelenmesi, 2015 - 2016
HAZER O., ÖZTÜRK M. S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, YAŞLI TÜKETİCİLER VE ETİK, 2015 - 2016
YILMAZ N., ÖZTÜRK M. S., HAZER O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yetişkin Ebeveynlerde Kuşaklar Arası Dayanışma ve Yaşam Tatmini, 2015 - 2016

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Öztürk M. S., 2. Dünya Gençlik Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Mayıs 2022

Metrikler