Education Information

Education Information

 • 1996 - 2001 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Turkey

 • 1991 - 1996 Expertise In Medicine

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Akut ishalli çocuklarda glutamin desteğinin ishal süresi ve şiddeti ile bazı immunolojik parametreler üzerine etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English