Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilgiyi Yeniden Üretmek: “Mekanda Kavram Geliştirme” Dersi Deneyimi Üzerinden Bir Okuma

Başkent Üniversitesi İMAS 2017 İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 25 April 2017, pp.91-105

İç Mimarlık Eğitimi Değişkenleri ve Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Eğitim Programına Etkileri

Başkent Üniversitesi İMAS 2017 İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 25 April 2017, pp.106-118

Books & Book Chapters

Design Ideation: Interior Architecture Education at Hacettepe University

in: 1st International Symposium ‘Education in Interior Architecture’ in the year of German – Turkish Research Education and Innovation, Pelin Yıldız, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.166-170, 2016

Images of Modernity in Turkey and Germany

in: 1st International Symposium ‘Education in Interior Architecture’ in the year of German – Turkish Research Education and Innovation, Ed. by Pelin Yıldız, Cambridge Scholar Publishing, Pelin Yıldız, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Ankara, pp.171-174, 2016