Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Hacettepe University, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık / Çevre Tasarımı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Competence In Art

  Bir Çeviri Nesnesi Olarak Mekân Ve “Biçem Alıştırmaları” Metni Üzerinden Disiplinlerarası Bir Çeviri Araştırması

  Hacettepe University, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık / Çevre Tasarımı Bölümü

 • 2013 Postgraduate

  Mekan Tasarımında Kavram Geliştirme Sürecine Analitik Bir Yaklaşım

  Hacettepe University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı A.B.D.