Education Information

Education Information

 • 2015 - 2015 Post Doctorate

  University of Glasgow, Institute of Health and Wellbeing, Public Health, United Kingdom

 • 2007 - 2007 Post Doctorate

  Katholieke Universiteit Leuven, İnterdisipliner, Work Organizational Personal Psychology Work Group (Wopp), Belgium

 • 1996 - 2003 Doctorate

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı(İş Sağlığı), Turkey

 • 1988 - 1996 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, Faculty Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Sağlık Çalışanlarında Mesleksel Etkenlerle Karşılaşma ve Hastalık/Yakınma ile İlişkisinin Değerlendirilmesi,

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı (Dr)