Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uyumsuz Protezle İlişkili Skuamöz Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu

OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE, cilt.42, ss.158-162, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral skuamöz hücreli karsinoma: 5 Olgu sunumu

Selcuk Dental Journal, cilt.6, ss.112-118, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

UYUMSUZ PROTEZLE İLİŞKİLİ SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU

Uluslararası Ağız Kanserleri, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mart 2020, cilt.42, ss.158-162

Mandibulada Ekspansiyon Yapan Basit Kemik Kisti: Olgu Sunumu

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2020