Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  FORMALDEHİTE MARUZ İŞÇİLERİN İMMÜN VE GENETİK GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji (Yl) (Tezli)

 • 2003 Postgraduate

  TÜRKİYE'DE SATILAN KEKİK TÜRLERİ VE SULARI ÜZERİNE GENOTOKSİK ARAŞTIRMALAR

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English