Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Medical Ethics during the COVID-19 Pandemic

Acta Medica, vol.52, no.2, pp.92-101, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kremasyonun Tarihçesi ve Türkiye'de Kremasyon

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, no.8, pp.129-144, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kremasyonun Tarihçesi ve Türkiye’de Kremasyon

8.Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.65-66

Acil Müdahalelerde Hekim Hakları

Adli Bilimciler Derneği III. Ulusal SağlıkHukuku Kongresi (Bursa 23 - 25 Nisan 2016), Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2016, pp.217-229

Books & Book Chapters

COVID-19 Pandemisi ve Sınırlı Tıbbi Kaynakların Adil Kullanımı Açısından Yaşlılar

in: COVID-19 Pandemisi ve Etik, Demirhan Erdemir A, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.18-25, 2021 Sustainable Development

Covid-19 Pandemisi ve Etik

in: PANDEMİ VE SAĞLIK HUKUKU DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLA, BÜYÜKTANIR Burcu G. Özcan, GÜMRÜKÇÜOĞLU Berna Özpınar, Editor, Yetkin, Ankara, pp.45-78, 2020

Acil Müdahalelerde Hekim Hakları

in: Adli Bilimciler Derneği III. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, Prof.Dr.İ.Hamit HANCIProf.Dr.Yener ÜNVER, Editor, Seçkin, Ankara, pp.217-229, 2016 Sustainable Development