Education Information

Education Information

  • 2009 - 2015 Doctorate

    Hacettepe University, Fen Fakültesi, Kimya/Biyokimya, Turkey

Dissertations

  • 2015 Doctorate

    Protein A baskılanmış süpermakrogözenekli poli (hidroksietil-metakrilat) kriyojeller

    Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English