Education Information

Education Information

  • 1993 - 2000 Doctorate

    Hacettepe University, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

  • 2000 Doctorate

    Osmanlıdan Cumhuriyete Türk Boğazları (1798-1953)

    Hacettepe Üniversitesi, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı