Education Information

Education Information

 • 2001 - 2007 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Bilinç akişi tekniği bakimindan James Joyce, Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu ve Emine İşınsu'nun romanlari

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 • 2001 Postgraduate

  Makale türünün siyasi değişmedeki rolü bakımından II. Meşrutiyet Dönemi'nde öldürülen ilk gazetecilerimiz

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English