Education Information

Education Information

 • 2013 - 2020 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D., Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D., Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty Of Arts And Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  YÜZEY PLAZMON REZONANS (SPR) TEMELLİ AFLATOKSİN SENSÖRLERİN HAZIRLANMASI

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D.

 • 2013 Postgraduate

  L-FenilalaninIn Tanınmasına Yönelik Afinite Kartuşlarının Hazırlanması

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D.