Education Information

Education Information

  • 1991 - 1997 Doctorate

    Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı, Turkey

  • 1989 - 1991 Postgraduate

    Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1984 - 1988 Undergraduate

    Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey