Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Prıvate Law, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Turkey

 • 2010 - 2011 Postgraduate

  University of London-London School of Economics and Political Science, Faculty Of Law, United Kingdom

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Faculty Of Law, Hukuk Pr. (Tam Burslu), Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Ticari Muhakeme Kuralı (Business Judgment Rule) ve Türk Hukukunda Uygulanabilirliği

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Prıvate Law

 • 2012 Postgraduate

  Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı

 • 2011 Postgraduate

  Turkish Draft Law on Mediation of Civil Disputes: A Comparison to Uk Experience

  University Of London-London School Of Economics And Political Science, Faculty Of Law