Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Managerial Experience

 • 2018 - Continues Director of the Center

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Non Academic Experience

 • 2009 - Continues Yardımcı Doçent

  Hacettepe Üniversitesi

 • 2006 - 2009 Öğretim Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi

 • 2000 - 2006 Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi

Courses

 • Doctorate Toplumla Sosyal Hizmet

 • Postgraduate Psikiyatrik Sosyal Hizmet

 • Undergraduate Kentleşme, Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet Sustainable Development

 • Undergraduate Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet Sustainable Development

 • Doctorate Göç, Uyum ve Sosyal Bütünleşme Sustainable Development

 • Postgraduate Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet Sustainable Development