Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2016 - Continues Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi

    Publication Committee Member