Education Information

Education Information

  • 2009 - 2014 Doctorate

    Hacettepe University, Tıp Fakültesi/Sağlık Bilimleri/Biyoistatistik, Biyoistatistik, Turkey

  • 2002 - 2004 Postgraduate

    Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü/İstatistik, İstatistik, Turkey

  • 1997 - 2001 Undergraduate

    Gazi University, Fen Edebiyat Fakültesi/İstatistik, İstatistik, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English