Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Turkey

 • 2001 - 2005 Postgraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Çalışma yaşam kalitesinin örgütsel bağlılık düzeyi üzerindeki etkisi: Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenler üzerine nicel bir araştırma

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Modernitenin Sonu Postmodernitenin Başlangıcı Üzerine Bir İnceleme

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Dr)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English