Education Information

Education Information

  • 2016 - Continues Expertise In Medicine

    Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Turkey

  • 2008 - 2014 Under Graduate

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey