Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM SORUNU ÜZERİNE

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.65, no.4, pp.1313-1352, 2016 (Other Refereed National Journals)

İdari Usul kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Gereksinimi Üzerine

Ankara Barosu Dergisi, no.2, pp.151-168, 2012 (Other Refereed National Journals)

İdare Hukukunda Bilimsel Yaklaşım Sorunu ı

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.92, pp.181-222, 2011 (Other Refereed National Journals)

İdari Sözleşmelerde Ölçüt Sorunu ve Farklı Bir Yaklaşım Önerisi

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.223-274, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hukukta Bilimsel Yaklaşımın Önemi

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.90, pp.139-163, 2010 (Other Refereed National Journals)

Intuitu Personae veya İmtiyaz Sözleşmelerinde İdarenin İmtiyazcıyı Seçme Hakkı Üzerine

Ankara Barosu Dergisi, no.3, pp.49-115, 2010 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Tahkimin 10 Yılı Kapıldım Sana Bir Mecnun Gibi

CUMHURİYET ENERJİ, no.18, pp.12-13, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Kamu Borçlanma Sözleşmelerinin Hukuksal Niteliği Üzerine Notlar

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, pp.137-211, 2009 (Other Refereed National Journals)

Enerjide Tersine Reform veya Qua Vadis

Cumhuriyet Enerji, no.4, pp.6-7, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Araç Muayene Hizmetinin Özelleştirilmesi

Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.57, no.2, pp.63-113, 2008 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Yatırım Tahkimine Yönelik Kimi Eleştirilerin Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.57, no.4, pp.135-190, 2008 (Other Refereed National Journals)

Halkbilim Ekonomi ve Hukuk Üçgeninde Bir Gezinti

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, pp.172-209, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Projesi Kapsamındaki Projelerin Hukuki Yönden Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.63, no.4, pp.90-134, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kamu Hizmeti Bir Tanım Denemesi

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.559-655, 2007 (Other Refereed National Journals)

Anayasa Değişikliği Sonrasında Kamu Hizmeti Kavramının İrdelenmesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.51, no.2, pp.163-197, 2002 (Other Refereed National Journals)

Bağımsız İdari Otorite Olarak Enerji Piyasası Kurulu

Ankara Barosu Dergisi, vol.59, no.3, pp.93-112, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Enerjinin Çevre Hukuku Boyutları

Elektrik Mühendisleri Odası Sempozyumu - Adana, Turkey, 14 - 16 December 2017

Kamu İhale Kanunu'nun Kapsamına İlişkin Gözlemler

Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler-2, İstanbul, Turkey, 10 - 11 September 2016, pp.13-23

Ülkemizde Nükleer Santrallerin Gerçekleştirilme Sürecinin Hukuksal Değerlendirilmesi

Enerjide Toplumsal Yarar ve Kamusallık, Ankara, Turkey, 3 - 05 December 2015, pp.415-434

Nükleer Enerji Hukuku

Elektrik Mühendisleri Odası Enerji KOngresi, Turkey, 5 - 07 December 2015

Books & Book Chapters

Kamu Hizmetlerinin Metalaştırılması ve Kamu Özel Ortaklığı

in: Şehir Hastaneleri Sempozyumu, T. Gül Köksal, Editor, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası, Ankara, pp.14-30, 2017

Hukuk Güvenliği

in: Hukuk Güvenliği, Ece GÖZTEPE, Editor, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, pp.248-257, 2015

Değerlendirme Dışında Bırakılan İhale Tekliflerine Yönelik Tazminat Davaları Üzerine Gözlemler

in: Kamu İhale Hukuku na İlişkin Tebliğler ve Makaleler, Fehim ÜÇIŞIK/Çetin ASLAN/Seyyid Ahmet HAKKAKUL, Editor, Bilge Yayınevi, Ankara, pp.104-113, 2014

İdare Hukukunda Metalaş(tır)ma Serüveni: 1980’lerden Bugüne Kamu Hizmetinde Başkalaşım ve İdare Hukukunun Bu Dönemeçteki Kimlik Sorunsalına Bakışlar

in: Türkiye nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm, Ali Murat Özdemir / Muammer Ketizmen, Editor, İMGE KİTABEVİ, Ankara, pp.111-150, 2014

Kamu-Özel Hukuk Sarkacında Yatırım Tahkimini Düşünmek

in: Yıldırım Uler e Armağan, Muhammed Erdal, Editor, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, pp.223-235, 2014

İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Sorumluluğu Üzerine Gözlemler

in: Uluslararası Türk Amerikan Tıp Hukuku ve Etiği Sempozyumu, Çağlar ÖZEL/Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.193-198, 2014

Türk İdare Hukukunda Ruhsat

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2012

İktidar, Hukuk ve Yargı Üzerine Eleştirel Bir Deneme

in: Erzurumluoğlu Armağanı, Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR, Editor, ANKARA BAROSU, Ankara, pp.199-260, 2012

“İdari etkinliklere paha biçmek” ya da Anayasa Mahkemesi’nin İki Kararının Çağrıştırdıkları

in: Anayasa Mahkemesi nin 50 Yılına Armağan, Alparslan ALTAN / Engin YILDIRIM / Erdal TERCAN/ Hikmet TÜLEN / Ali Rıza ÇOBAN, Editor, ANAYASA MAHKEMESİ, Ankara, pp.555-598, 2012

Demokrasi ve Hukuk Üzerine

in: Prof Dr Yahya Zabunoğlu na Armağan, Prof. Dr. Metin Günday, Editor, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, pp.221-313, 2011

Elektrik Piyasası'na Dair Son Gelişmeler

in: ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI, , Editor, ANKARA BAROSU, Ankara, pp.10-14, 2011

Kamu Hizmeti Kavramı Üzerine Kimi Düşünceler

in: Prof Dr Hüseyin Hatemi ye Armağan, Prof. Dr. Ömer Teoman , Editor, Vedat Yayıncılık, İstanbul, pp.1829-1906, 2009

Enerji Şartı Sözleşmesi ve Yatırım Tahkimi

in: I Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu Tahkim, Prof. Dr. Erol Ulusoy ve Asli Yıldırım, Editor, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, pp.327-338, 2009

Reciprocity and Provisional Application under the Energy Charter Treaty: Legal Aspects

in: European Energy Law Report VI, M. Roggenkapmp ve U. Hammer, Editor, INTERSENTIA, pp.189-226, 2009