Education Information

Education Information

 • 2008 - 2015 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Triturus karelinii (Urodela:Salamandridae) türünde siyatik sinir rejenerasyonunun davranışsal, elektrofizyolojik ve moleküler yöntemlerle incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Biyoloji (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  Türkiye'deki önemli Salamandra salamandra popülasyonlarının morfolojik, histolojik ve karyotipik özellikleri açısından karşılaştırılması

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D.

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Embriyoloji Bahar Okulu, Ex-Ovo Kabuksuz Tavuk Embriyosu Kültürü Online Kursu

  Other , Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • 2019Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı, Fare/Sıçan/Kobay/Tavşan Tümleşik Kursu

  Other , Hacettepe Üniversitesi

 • 2015Eğiticilerin Eğitimi

  Vocational Training , Hacettepe Üniversitesi

 • 2015Nöron Kültürü Kursu

  Other , İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi

 • 2011Invertebrate Neurobiology, Neuroethology, and Plasticity

  Other , 2nd Ibro-Kemali Mediterranean School of Neuroscience