Education Information

Education Information

  • 1982 - Continues Doctorate

    Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Turkey

Dissertations

  • 1987 Doctorate

    Sabit Protez Yapımında Kullanılan Çeşitli Soy, Yarı Soy ve Soy Olmayan Alaşımların Gösterdikleri Lekelenme ve Korozyon Davranışının İncelenmesi

    Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Foreign Languages

  • C1 Advanced English