Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Türkiye'de dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerine açık erişim: Bir model önerisi

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 2012 Postgraduate

  Bilgi teknolojilerinin statü bağlamında bilgi profesyonelliğine yansıması: Ankara'da çalışan kütüphaneciler üzerine bir araştırma

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English