Education Information

Education Information

  • 1997 - 2003 Doctorate

    Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji, Turkey

Dissertations

  • 2003 Doctorate

    BEYİN TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK MİTOKSANTRON İÇEREN MİKROPARTİKÜLER SİSTEMLERİN TASARIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English