Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SIK HASTALANAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM: İMMÜN YETMEZLİK Mİ?

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi 3. Genç Pediatrik Alerjistler Sempozyumu Araştırmanın İzinde, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.61-65

Atopik Dermatitte Disbiyozis ve Besin Alerjisinin Rolü

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi 2. Uluslararası Katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, Turkey, 13 - 14 September 2019, pp.72-77

Evaluation of underlying etiological factors in children with high serum immunoglobulin E levels

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portugal, 1 - 05 June 2019, vol.74, pp.899 identifier

Predictors for late tolerance development in food protein induced allergic proctocolitis

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portugal, 1 - 05 June 2019, vol.74, pp.354-355 identifier

Seasonal variations in adverse reactions during pollen subcutaneous immunotherapy in children

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portugal, 1 - 05 June 2019, vol.74, pp.900-901 identifier

Physicians prescribe adrenaline autoinjectors, do parents use them when needed?

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Germany, 26 - 30 May 2018, vol.73, pp.353 identifier

Outcome of Patients with Severe CombinedImmunodeficiency/ Combined Immunodeficiencydue to ADA Deficiency

The 44th Annual Meeting of the European Society for Blood andMarrow Transplantation: Physicians Poster Sessions, LİZBON, Portugal, 18 - 21 March 2018 identifier identifier identifier identifier

Etiological reasons and prognosis of acute urticaria in children under 5 years of age

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Helsinki, Finland, 17 - 21 June 2017, vol.72, pp.713 identifier

Subcutaneous venom immunotherapy in children: efficacy and safety

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Helsinki, Finland, 17 - 21 June 2017, vol.72, pp.201 identifier

Cows milk allergy in children: Natural course and factors predicting the prognosis

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Helsinki, Finland, 17 - 21 June 2017, vol.72, pp.233-234 identifier

Alerjik Reaksiyon mu? Nasıl Tanınır?

Sağlıklı ve Güvenli Nesiller İçin, Turkey, 25 April 2017

Drug induced anaphylactic reactions in children and adolescents

Meeting of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Vienna, Austria, 11 - 15 June 2016, vol.71, pp.93 identifier

Books & Book Chapters

Kronik Öksürükte Ne Zaman Primer İmmün Yetmezlik Düşünelim? Nasıl Araştıralım?

in: Çocukluk Çağında Öksürüğe A’dan Z’ye Yaklaşım, Prof. Dr. İlknur BOSTANCI, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, pp.459-468, 2022

Fagosit Sayı ve/veya Fonksiyon Bozuklukları

in: Pediatri Dr. Sami Ulus, Zülfikar Akelma, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.364-369, 2021

Kromatin Ubikitin Ligasyon Kaskad Eksikliği ile İmmün Yetmezlik ve Malignite (RNF168 Eksikliği)

in: Primer İmmün Yetmezlik ve Malignite - 2021, Ayşe Metin, Editor, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Ankara, pp.112-115, 2021

Çocukluk Çağında İlaç Alerjileri

in: Türkiye Klinikleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerjik Hastalıkları - Özel Konular Çocuk Sağlığında Pratik Alerji Yaklaşımları, İlknur Bostancı, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.74-81, 2021

Alternative Therapies for Cytokine Storm Syndromes

in: Cytokine Storm Syndrome, Cron, Randy, Behrens, Edward M, Editor, Springer, pp.581-593, 2020

İmmünglobulin tedavisi nasıl ortaya cıkmıştır? Günümüze kadar ne gibi değişimler geçirmiştir? Gelecekte neler bekleyelim?

in: Primer İmmün yetmezliklerde immunoglobulin replasman tedavisi, Ahmet Özen, Elif Karakoç -Aydıner, Editor, Buluş Tasarım ve Matbaacılık, Ankara, pp.7-11, 2019

Bölüm 38: Alerjik Hastalıklar (1114. sayfadan başlıyor)

in: Current Tanı ve Tedavi Pediatri LANGE, Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Prof. Dr. Aysun Bideci, Prof. Dr. Elif Özmert, Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu Ezgü, Bölüm Çeviri Editörü: Prof. Dr. Bülent Şekerel, Editor, Ema Tıp Kitapevi, pp.1114-1149, 2018

Bölüm 73 Lenfosit Bozuklukları

in: Nelson Pediatrinin Temelleri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.256-262, 2017

Bölüm 75 Kompleman Sistemi

in: Nelson Pediatrinin Temelleri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.266-269, 2017

Primer Antikor Eksiklikleri

in: Yurdakök Pediatri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, pp.2149-2157, 2017

Bölüm 72 İmmün Sistemin Değerlendirilmesi

in: Nelson Pediatrinin Temelleri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.252-256, 2017

Kısım 22, Nefroloji ve Üroloji

in: Nelson Pediatrinin Temelleri (Çeviri), Yurdakök Murat, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2017

Primer İmmün Yetmezlik Hastalıklarında Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

in: Yurdakök Pediatri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.2194-2198, 2017

DOĞAL İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI

in: Yurdakök Pediatri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.2173-2178, 2017

Bölüm 76 Hematopoetik Kök Hücre Nakli

in: Nelson Pediatrinin Temelleri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.269-270, 2017

İMMÜN SİSTEMİN REGÜLASYON BOZUKLUĞUNA BAĞLI HASTALIKLAR

in: Yurdakök Pediatri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.2157-2178, 2017

Bölüm 74 Nötrofil Bozuklukları

in: Nelson Pediatrinin Temelleri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.263-266, 2017