Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2006 - Continues Research Assistant

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü