Education Information

Education Information

  • 1982 - 1988 Doctorate

    Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1976 - 1979 Postgraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1971 - 1976 Undergraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English