Education Information

Education Information

  • 2014 - Continues Post Graduate

    Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Turkey

Dissertations

  • 2016 Post Graduate

    Yanık hastasının yaşam kalitesinin bakım verenin bakım verme yükü ve yaşam kalitesi ile ilişkisi

    Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English