Education Information

Education Information

  • 2010 - 2014 Doctorate

    Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

  • 2004 Doctorate

    XIII-XV. Yüzyıllarda Anadolu’da Derviş ve Toplum: Tarihsel Bir Tipoloji Denemesi

    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli)