About


ONTOLAB, biliş ve bilişim teknolojileri konusunda araştırma yaparak e-öğrenme ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere disiplinler üstü (transdisciplinary) bir bakış açısıyla kurulmuştur. Bu çerçevede özellikle bilişsel psikoloji, öğretim teknolojileri ve bilgisayar bilimlerinin bilgi, kuram ve yöntemlerinden yararlanarak yeni kavram ve uygulamalar üretmeyi hedeflemektedir.

ONTOLAB, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünün sağladığı alt yapı olanakları ile faaliyete geçmiştir.

Bu kapsamda, ONTOLAB faaliyetleri

  • e-Öğrenme ortamlarındaki bilişsel süreçlere ilişkin deneysel araştırmalar
  • Nöropsikolojik testlerin bilgisayar destekli ortamlarda uyarlanabilirliklerini sağlamaya yönelik ölçme araçları geliştirme faaliyetleri,
  • E-öğrenme ortamları için bilişsel profilleme faaliyetleri
  • Bilişsel profillere dayalı ontoloji geliştirme ve değerlendirme sistemleri, ve
  • Adaptive (uyarlanabilir) öğrenme ortamlarının tasarımı

olarak sıralanabilir.