Ontolab: Eğitsel Ontoloji ve Biliş Laboratuvarı

ONTOLAB, biliş ve bilişim teknolojileri konusunda araştırma yaparak e-öğrenme ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere disiplinler üstü (transdisciplinary) bir bakış açısıyla kurulmuştur. Bu kapsamda işbirlikleri ile çalışmalar yürütülmektedir.