A Comparison of Perceived and Observed Developmental Stages among Children in the Age Range of 0–6 Years


GÜNEŞ N., DEMİRCİOĞLU H.

Türk Akademik Yayınları Dergisi, vol.5, no.1, pp.70-94, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türk Akademik Yayınları Dergisi
  • Page Numbers: pp.70-94
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, 0-6 yaş arası çocukların anneleri tarafından algılanan ve çocuk gelişimi uzmanınca gözlenen gelişim düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, Bursa ili Nilüfer ilçesindeki iki Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı, 102’si kız ve 99’u erkek olmak üzere 0-6 yaş dilimi içerisinde olan toplam 201 çocuk ve onların annelerinden oluşmaktadır. Çocukların anneleri tarafından algılanan gelişim düzeylerini ortaya koymak için Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), gözleme dayalı gelişim düzeylerini tespit etmek içinse Denver II Gelişimsel Tarama Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, araştırmaya katılan çocukların gelişimlerinin AGTE sonuçlarına göre %19,4 oranında, Denver II sonuçlarına göre %22,4 oranında normal olmadığını göstermiştir. Her iki gelişim testinin ortak sonuçlarına bakıldığında ise çocukların %8’inin her iki gelişim testine göre normal gelişim göstermediği görülmüştür. Bunun yanında 37-48 ay arası çocukların Denver II gelişim sonucuna göre en yüksek oranda (%33,3), 25-36 ay arası çocukların AGTE gelişim sonucuna göre en yüksek oranda (%32,4) normal olmayan gelişim gösterdikleri görülmüştür. Araştırma ile ilgili alanyazın incelenmiş, araştırma bulguları ile karşılaştırılarak tartışılmış ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunulmuştur.