Nemrut Kaldera Göllerinin Su Kaynakları Potansiyeli


Kurttaş T. , Tezcan L.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.823-831, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.19113/sdufbed.93985
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.823-831

Abstract

Ülkemizde bulunan göller su kaynakları potansiyeli olarak önemli bir yer tutmaktadır. Göller ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmış ve yapılmakla birlikte, volkanik göllerin hidrojeolojik koşullarına ait sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Tatlı su kaynağı potansiyeli açısından uygun hidrojeokimyasal özellikleri olan göllerin önemi büyüktür. Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki volkanik göllerden olan ve Tatvan ve Bitlis yerleşimlerinin su kaynağını oluşturma potansiyeli bulunan Nemrut Krater Göllerinin alansal yayılımı ve hidrojeokimyasal özellikleri, çevresindeki yeraltısuyu ile birlikte incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında Nemrut Krater Gölü’nün batimetrisi ve buna bağlı olarak fiziksel özellikleri incelenmiştir. Nemrut krateri içinde ve dışındaki kaynaklar incelenerek krater gölleri ile olan hidrojeolojik ilişkileri incelenmiştir. Gölün ve kaynakların hidrojeokimyasal özellikleri yerinde yapılan fiziksel ölçümler ile desteklenmiştir. Sonuç olarak alanda bulunan göl  ve kaynak sularının su kaynağı potansiyeli araştırılmıştır.