Meme kanserinde Tc99m MIBI sintimamografi bulgularının hücre yüzey antijenlerinin immünohistokimyasal ekspresyonları ve prognoz ile korelasyonu


UĞUR Ö. , KORKUSUZ P. , AŞAN E.

VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Turkey, 12 - 15 September 2002

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey