Ailelerde Gençler ve Yaşlılar


Öztürk M. S.

in: Aile ve Tüketici Bilimleri, ÖZTÜRK M. SERHAT,BUĞDAY ESNA BETÜL, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.141-169, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.141-169
  • Editors: ÖZTÜRK M. SERHAT,BUĞDAY ESNA BETÜL, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Aile, çeşitli kuşaklardan bireylerin bir araya geldiği; sosyal, duygusal ve

ekonomik bağları paylaştığı temel bir sosyal birimdir. Kuşaklar açısından

bakıldığında aile; kuşakların deneyimlerini, değerlerini, bilgilerini ve kültürünü

birbirine aktardığı bir platform olarak işlev görmektedir (McAdams ve

Zapata-Gietl, 2015). Ailedeki kuşaklar, genellikle üç katmanlı bir yapının parçalarıdır:

Çocuklar veya gençler, ebeveynler ve büyükanne-büyükbaba veya yaşlılar.

Her kuşak, yaşamlarının farklı evrelerinde olup kendi deneyimleri, bakış açıları ve

beklentileriyle karakterize edilir. Ayrıca aile, farklı kuşaklar arasında değerlerin,

geleneklerin, bilgilerin ve deneyimlerin aktarılması için bir ortam sunmaktadır.

Bu ortamda yani ailede, bireylerin yaş almasıyla birlikte yaşam döngüsünde

farklı dönemler başlar; bireysel yaşam dönemlerini oluşturan bebeklik, çocukluk,

ergenlik, gençlik, olgunluk, yaşlılık dönemlerinde bireyin tutum ve davranışlarında

büyük ölçüde değişimler görülmektedir (Özdemir vd., 2009). Ailedeki en

önemli gruplardan ikisi de gençler ve yaşlılardır. Gençleri ve yaşlıları tanımak,

onların sorunlarını tespit edip çözüm yolları üretmek, bu grupların yaşam kalitesini

yükseltmek için oldukça önemlidir. Bu grupların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi

ile de toplumsal refahın sağlanmasına katkıda bulunulacaktır.

 

Bu doğrultuda ilerleyen kısımlarda gençleri ve yaşlıları anlamak adına gençlik

ve yaşlılık dönemleri ve bu dönemin özellikleri incelenecek, gençlik ve yaşlılık

kuramlarına değinilerek teorik bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır. Hiç kuşkusuz

gençlik ve yaşlılıktan bahsederken kuşaklar arası ilişkileri de hem dayanışma hem

de çatışma boyutlarıyla ele almak yerinde olacaktır. Sonrasında ise ailede gençler

ve yaşlıların etkileşimleri ile ortaya çıkabilecek sorunlar ve bu sorunlara yönelik

çözüm önerileri tartışılacaktır. Son olarak ailede gençler ve yaşlılar konusunda çalışan

önemli bir meslek grubu olan aile ve tüketici ekonomistlerinin üzerine düşen

görevlere değinilecektir.