Okul Öncesi Dönem Psikososyal Risk Faktörlerinin İncelenmesi


DEMİRCİOĞLU H., GÜNİNDİ Y.

BAYTEREK Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-31, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmada, bağımsız anaokullarında ve ilkokula bağlı anasınıflarında çalışan okul öncesi öğretmenleri ile bağımsız anaokullarında görev yapmış psikolojik danışmanların okul öncesi dönem psikososyal risk faktörlerine yönelik görüşleri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden etnografik araştırma modeli ile tasarlanan bu araştırmada okul öncesi öğretmenleri ve psikolojik danışmanların görüşlerinin incelenmesi amacıyla ‘‘psikososyal risk faktörleri’’, ‘‘gelişimi tehdit eden durumlar’’ ve ‘‘önleyici rehberlik hizmetleri’’ ana temaları üzerinden derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunda Yozgat merkez ilçede çalışan 12 okul öncesi öğretmeni ve 12 psikolojik danışman yer almıştır. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından “odak grup görüşme formu” hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi dönem psikososyal risk faktörlerinin “farkındalık düzeyi”, “tutum”, “tercih”, “geleneksel yapı”, “çevre hassasiyet düzeyi” ve “kişisel özellikler” temaları altında; okul öncesi dönem gelişimi tehdit eden durumların “ihmal”, “fiziksel istismar”, “duygusal istismar”, cinsel istismar” ve “ekonomik istismar” temaları altında; önleyici rehberlik çerçevesinde gerçekleştirilebilecek çalışmaların ise “çocuk”, “ebeveyn”, “politika”, “okul öncesi eğitim kurumları” ve “diğer kurumlarla işbirliği” temaları altında toplandığı görüşmüştür.