Çeşitli Yöntemlerle Kalıcı Kalp Pili ve Implante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör Elektrodlarının Çıkarılması Tek Merkez Deneyimi


OTO A., AYTEMİR K., KABAKCI M. G., YORGUN H., CANPOLAT U., KAYA E. B., ...More

Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi, vol.8, no.3, pp.156-165, 2010 (Peer-Reviewed Journal)