Kronik Periodontitisli ve Agresif Periodontitisli Bireylerde MMP 1 ve MMP 3 Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi


GÜNCÜ G. N. , AĞUŞ H. H. , SÜMER E. S. , BALTACIOĞLU E., DURSUN E., ŞÜKÜROĞLU E., ...More

TPD 39. Bilimsel Kongresi ve 19. Bilimsel Sempozyum, Turkey, 21 - 23 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey