THE CONCEPT OF DEATH IN CHILDREN’S BOOK ILLUSTRATION: CONCEPT TEACHING AND CHILDREN’S BOOK STUDIES IN THE CONTEXT OF ILLUSTRATION


Bulduk Türkmen B.

Sanat ve Tasarım Dergisi, no.28, pp.99-126, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Okul öncesi dönemdeki çocuklara soyut kavramların öğretilmesi, resimleme alanıyla desteklenerek ele alınan bir süreç ile gerçekleştirilir. Bu araştırma makalesinde soyut kavramların tematik olarak işlendiği çocuk kitabı örneklerinden hareketle, özellikle ölüm kavramı, resimlenmiş çocuk kitaplarındaki ele alınış biçimleri, yöntem, içerik ve resimlemelerinin incelenmesiyle temellenir. Bu çalışmanın yöntemi, soyut kavramlardan ölüm kavramının çocuk kitaplarında ele alınış biçimlerinin kavramsal vurgu, anlamsal yorumlama, biçimsel yapıda resimleme açısından incelenmesini esas alır. Kavramın öğretilmesine yönelik materyallerin hazırlanması, doğru içerik ve yaklaşımla öğretim sürecinin yaşanması ve çocuk kitaplarındaki kavram temelli yaklaşımlar makalenin başlıca sorunsalıdır. Kavram öğretimi stratejisi çerçevesinde aşamalar, kitap tasarımı ilkeleri kapsamında iç yapı ve dış yapı bağlamında içerik ve resimleme ilişkileri, resimlemelerde biçim ve içerik özellikleri temel alınarak incelenmiştir. İnceleme ve değerlendirme yönteminde nitel araştırma ekseninde veri toplanarak döküman analizi yapılmaktadır. Örnek incelemeleri belirlenen kavram çerçevesinde oluşturulmakta, amaçsal örneklendirme yapılmakta, çocuğa görelik yaklaşımıyla değerlendirmekte ve resimlemelerin geliştirilmesi sürecinde söz konusu tasarım biçim-içerik ilişkisi göz önünde bulundurularak sonuçlandırılmaktadır.