Fizyoterapiye ek olarak uygulanan ortezlemenin bilateral gelis imsel kalc a displazili olguda kalc a fonksiyonları denge ve kinezyofobi u zerindeki etkilerinin deg erlendirilmesi Olgu sunumu


KARAMAN A. , ATEŞ NUMANOĞLU E. , ARIK A. , CAN F. , ERDEN Z. , COŞKUN G. , ...More

3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey