Bazı Scutellaria türlerinin antimikrobiyal aktiviteleri


ZC A., ERDOĞDU C. , RENDA G., EKİZOĞLU M. , Ezer N.

20. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Turkey, 10 - 13 October 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey