Splicing mutation in aminophospholipid transporter protein ATP8A2 in a Turkish family


DURSUN A. , YALNIZOĞLU D. , YÜCEL YILMAZ D. , serdaroğlu E., Unal Ö., görmez Z., ...More

SSIEM, 4 - 06 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper