Kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin PNA FISH yöntemiyle hızlı tanımlanmasının konvansiyonel tanımlama yöntemleriyle uyum ve antifungal tedavinin yönlendirilmesine olası etki yönünden değerlendirilmesi


DOĞAN AYÇIK Ö., İNKAYA A. Ç. , GÜLMEZ KIVANÇ D., UZUN Ö., AKOVA M., ARIKAN AKDAĞLI S.

Febril Nötropeni Klavuz Toplantısı, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey