Faunistic and Zoogeographic Studies on the Family Coccinellidae (Coleoptera) of Ankara province (Turkey)


Creative Commons License

Eşer H. D., Kabalak M.

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, vol.50, no.4, pp.415-432, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The main aim of this study is to determine the Coccinellidae fauna of Ankara. For this purpose, field studies were carried out in May-October 2018 and April-October 2019 in Ankara. 5310 specimens were collected. Totally 38 species belonging to 20 genera were identified. Faunal similarity and species diversity of districts of Ankara province are compared. The distribution of the species in the Palearctic Region, its subregions, and the geographical regions of Turkey were evaluated.

Bu çalışmanın temel amacı, Ankara Coccinellidae faunasının belirlenmesidir. Bu amaçla Mayıs-Ekim 2018 ve Nisan-Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da arazi çalışmaları yapılmıştır. 5310 örnek toplanmıştır. Toplam 20 cinse ait 38 tür tespit edilmiştir. Ankara ili ilçelerinin fauna benzerlikleri ve tür çeşitliliği karşılaştırılmıştır. Türlerin Palaearktik Bölge, altbölgeleri ve Türkiye’nin coğrafik bölgelerindeki yayılışları değerlendirilmiştir.