Türkiye de Engelli Kadın Olmak Deneyimler Ve Çözüm Önerileri


KARATAŞ K., GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ E.

Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi- The Journal of International Social Research WOMAN STUDIES (Special Issue), vol.3, no.13, pp.147-153, 2010 (Peer-Reviewed Journal)