Çok Bantlı Bilsat 1 Görüntülerinin Self Kalibrasyonu ve Ortorektifikasyonu


Creative Commons License

OK A. Ö. , TÜRKER M.

Ulusal Cografi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey