TÜRK İMALAT SANAYİİNDE YENİLİKÇİ ETKİNLİKLERİN SAYMA VERİ ANALİZİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

YENİ O., KILIÇ D., ÖZTÜRK S.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.107-122, 2015 (Peer-Reviewed Journal)