Gelis imsel Kalc a Displazisi Olan Hastada Total Kalc a Protezi Ameliyati Sonrası Kars ılas ılan Sorunlara Yo nelik Rehabilitasyon Sonuc larımız


ATEŞ NUMANOĞLU E. , KARAMAN A. , ARIK A. , COŞKUN G. , ERDEN Z. , CAN F.

5. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey