Gelis imsel Kalc a Displazisi Olan Hastada Total Kalc a Protezi Ameliyati Sonrası Kars ılas ılan Sorunlara Yo nelik Rehabilitasyon Sonuc larımız


ATEŞ NUMANOĞLU E., KARAMAN A., ARIK A., COŞKUN G., ERDEN Z., CAN F.

5. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey